AV 2020

Agenda Algemene Vergadering VPF 5-11-2020

  1. Opening en een moment van stilte
  2. Verslag Algemene Vergadering 10 mei 2019
  3. Jaarverslag 2019
  4. Financieel jaarverslag 2019
  5. Verslag kascontrolecommissie 2019
  6. Begroting 2020-2021
  7. Benoeming kascontrolecommissie 2020
  8. Wijzigingsvoorstel statuten*
  9. Bestuursverkiezing
  10. Sluiting

 

* Bent u geïnteresseerd in de door het bestuur voorgestelde statutenwijzigingen, dan kunt u deze per email opvragen bij secretaris@vpf.nu.