Besluitenregister

Verslag Algemene Vergadering VPF

5. VERSLAG AV 17 JUNI 2022

De AV keurt unaniem het verslag van de AV-2022 goed.

6. JAARVERSLAG 2022

De AV keurt unaniem het jaarverslag 2022 goed en verleent het bestuur hiermee décharge voor het gevoerde beleid over 2022.

7. JAARREKENING 2022 (INCL. BEGROTINGEN 2023-2024)

De AV stemt unaniem in met de financiële rekening en verantwoording over 2022 en de begrotingen 2023-2024.

8. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 2022

De AV verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid 2022 en de verantwoording daarvan.