Disclaimer VPF

De VPF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan de VPF aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Op het gebruik van deze site is het onderstaande, naast de algemene voorwaarden en het privacystatement van toepassing. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de disclaimer, algemene voorwaarden en het privacystatement. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is. Deze website bevat artikelen die een relatie hebben met studie, stage, bijbaan en werk. Deze artikelen zijn persoonlijke verhalen van de redacteuren, dus het is mogelijk dat er wordt afgeweken van de standpunten van de VPF-organisatie. De artikelen zijn echter wel tot stand gekomen door gebruik te maken van de kennis die de VPF omtrent de onderwerpen in huis heeft. De VPF is wél eigenaar van het platform, maar niet aansprakelijk voor fouten of onvolledige informatie op deze website en daarmee ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de artikelen. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de auteurs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.