Visie

Wat wil de VPF?

Pensioen is een onderwerp dat steeds meer aandacht vereist en krijgt. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige economische situatie en de kabinetsmaatregelen. Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg en pensioen onder druk te staan.

De VPF wil al haar leden dan ook goed op de hoogte houden van alle relevante kabinetsvoornemens op pensioengebied én de gevolgen die dit kan hebben voor jouw ABP-pensioen. Hierdoor blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Als VPF willen we ons sterk maken voor een goed ouderenpensioen en daarbij de belangen van de jongere generatie niet uit het oog verliezen.
Kortom: solidariteit.